Çingiz Müzəffəri
MÜƏLLİFLƏRİMİZ (son 10-luq)
Çingiz Müzəffəri
Xəbər sayı : 26
1.7.2018  15:58
»» Muşfiq Şukurov: ... Çingiz müəllimi itirmişik
16.12.2017  14:20
»» Müzəffəri Həqiqi Çingiz : " eh sizi budyonnı kimi doğrayardım."
15.3.2017  20:44
»» MÜZƏFFƏRİ HƏQİQİ ÇİNGİZ : DİLİMİZİN DÜYÜNLƏRİ
23.2.2017  20:39
»» MÜZƏFFƏRİ HƏQİQİ ÇİNGİZ : ŞİMALİ AZƏRBAYCAN?
18.2.2017  18:45
»» MÜZƏFFƏRİ HƏQİQİ ÇİNGİZ : SOYQIRIM ÜNVANLARI...
13.12.2016  17:57
»» Müzəffəri-H.Ç. : AVROPA TARİXİNDƏ AZƏRBAYCAN İZLƏRİ...
26.10.2016  19:39
»» Müzəffəri-H.Ç. -DÜNYANIN SONUNU DÜŞÜNƏRKƏN: ƏLİABBASIN YUXUSU VƏ ŞAMBALA ƏMƏLİYYATI...
11.10.2016  18:21
»» Müzəffəri-H.Ç : TÜRKMƏNÇAYA FƏRQLİ BAXIŞ...
3.10.2016  18:34
»» Müzəffəri-H.Ç. : LOBBİÇİLİK QANUNİ QANUNSUZLUQDUR və ÜSTƏGƏL MƏNƏVİYYAT MÜŞKÜLLƏRİ...
24.9.2016  18:13
»» Müzəffəri-H.Ç DƏRSƏ GEDƏN BİR UŞAQ...
1.9.2016  18:00
»» Müzəffəri-H.Ç.: HAY - HUY EYFORİYASI...
30.8.2016  21:53
»» Çingiz Müzəffəri: FEODALİZMDƏN KAZARMA SOSİALİZMİNƏ VƏ GERİYƏ...
20.8.2016  23:39
»» Çingiz Müzəffəri : BELƏ QALMAZ...
17.8.2016  23:17
»» Çingiz Müzəffəri: EY QƏRB SƏN O QƏDƏR BÖYÜDÜN ki, ALLAHA ÇATA BİLMƏDİN...
10.8.2016  23:27
»» Çingiz Müzəffəri: QARABAĞ "ÇERNIY SAD"?
27.7.2016  20:08
»» Çingiz Müzəffəri : Ermənilərin varlığı heç yada da düşməzdi...
19.7.2016  23:06
»» Çingiz Müzəffəri: AĞ - QARA AZADLIQ..
7.7.2016  23:16
»» Çingiz Müzəffəri: TARİXİMİZİ BİZ YARATDIQ, KİM YAZDI?
6.7.2016  12:13
»» Çingiz Müzəffəri: XƏZƏRÜSTÜ ŞƏHƏRİM
2.7.2016  20:11
»» KİÇİK ÇAPLI BÖYÜK DÜŞMƏN...
25.6.2016  23:06
»» Müzəffəri-H.Ç: QOCANIN SƏHVİ...
23.6.2016  16:03
»» Müzəffəri-H.Ç. : TARİXİLİK, YOXSA BƏDİİLİK?
13.6.2016  16:46
»» Müzəffəri-H.Ç. : NAMUS ANLAYIŞI VƏ ERMƏNİ XİSLƏTİ...
10.6.2016  23:59
»» Çingiz Müzəffəri : GÖYTƏPƏ GÖYƏRDİ...
26.3.2014  23:05
»» Müzəffəri-H.Ç. : ÇƏHRAYI GÖZLÜYÜN KƏRAMƏTİ
21.1.2012  23:03
»» İMPERİYA MIXÇASI - QƏBƏLƏ RLS.
Səhifələr << 1 >>