Rənglərin Qardaşlığı.. -

Rənglərin Qardaşlığı..

Bakı Yunus Emre İnstitutu, Türkiyə Cümhuriyyətinin Bakıdakı Səfirliyinin Mədəniyyət və Tanıtma Müşavirliyi, İzmir Balçova Bələdiyyəsi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Azərbaycan Qardaşlıq və İş Birliyi Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə 17-21 Oktyabr 2017-ci il tarixlərində Bakıda Azərbaycan və Türkiyə rəssamlarının iştirakı ilə “Rənglərin qardaşlığı” adlı layihə həyata keçiriləcəkdir. Kuratorluğunu Azərbaycan Dövlət sənətçisi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Günay Mehdizadənin etdiyi layihənin sərgisinin açılışı 19 oktyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Muzey Mərkəzində baş tutacaqdır. Sərgidə Türkiyəli rəssamların layihə çərçivəsində İzmirdən gətirdikləri və Bakıda çəkdikləri və Azərbaycanlı rəssamların layihə üçün ərsəyə gətirdikləri rəsmlər nümayiş etdiriləcəkdir.
Xatırladaq ki, layihənin birinci mərhələsi 28 may – 2 iyun tarixləri arasında Azərbaycanlı rəssamların iştirakı ilə İzmirdə həyata keçirilmişdi. Rəssamların emalatxana fəaliyyətləri turistik gəzintilərlə zənginləşdirilmiş, emalatxana fəaliyyətlərinin ardından əsərləri İzmir Balçova Bələdiyyəsi Mədəniyyət Evində nümayiş etdirilən sənətçilər təşkil olunan kokteylə bir araya toplanmışdılar.
Sərgidə əsərləri nümayiş etdiriləcək rəssamlar:
İzmir / Türkiyə: Bedri Karayağmurlar, Mahmut Durmuş, Reyhan Abacıoğlu, Faden Suzan Kudsioğlu, Gündoğdu Uğraş, Hatice Aydoğan.
Bakı / Azərbaycan : Günay Mehdizadə, Suğra Bağırzadə, Adilə Əfəndi, Ələsgər Kazımov, Rüfət Əsgərov, Azər İslam, Elmar Ağamirzə, Mehriban Mehdizadə, Fatimə Mövlamova.

 


***

 

Bakü Yunus Emre Enstitüsü, T.C. Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşavirliği, İzmir Balçova Belediyesi, Azerbaycan Ressamlar İttifakı, Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneğinin işbirliği ile 17-21 Ekim 2017 tarihlerinde Bakü’de Azerbaycan ve Türkiye ressamlarının katılımı ile “Renklerin Kardeşliği” adlı proje gerçekleştirilecektir. Küratörlüğünü Azerbaycan Devlet sanatçısı, Ressamlar İttifakı Üyesi, Günay Mehdizade’nin yaptığı projenin sergi açılışı 19 Ekim 2017 tarihinde saat 19:00’da Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığının Müze Merkezinde yapılacaktır. Sergide Türkiyeli ressamların proje kapsamında beraberlerinde getirdikleri ve Bakü’de yaptıkları ve Azerbaycanlı ressamların proje için yaptıkları resimler sergilenecektir.
Belirtmek gerekir ki, projenin birinci etabı 28 Mayıs – 02 Haziran 2017 tarihlerinde Azerbaycanlı ressamların katılımıyla İzmir’de gerçekleştirildi. Ressamların atölye çalışmaları kültürel gezilerle zenginleştirildi, atölye çalışmalarını tamamladıktan sonra hazırladıkları eserleri Balçova Belediyesi Kültürevinde sergileyen sanatçılar düzenlenen kokteylde bir araya geldi.
Sergide eserleri sergilenecek ressamlar:
Türkiye: Bedri KARAYAĞMURLAR, Mahmut DURMUŞ, Reyhan ABACIOĞLU, Faden Suzan KUDSİOĞLU, Gündoğdu UĞRAŞ, Hatice AYDOĞAN.
Azerbaycan : Günay MEHDİZADE, Suğra BAĞIRZADE, Adile EFENDİ, Alesker KAZIMOV, Rufat ASGAROV, Azer İSLAM, Elmar AĞAMİRZA, Mehriban MEHDİZADE, Fatima MÖVLAMOVA.