Akademik Yaqub Mahmudov: - Heydər Əliyev Azərbaycanı parçalanmaqdan və məhv olmaqdan xilas edib