Bu günün (3 noyabr) XRONİKASI - CƏBHƏ XƏBƏRLƏRİ

Bu günün (3 noyabr) XRONİKASI - CƏBHƏ XƏBƏRLƏRİ

=======================================

 

MƏLUMAT  14 - (23:00) 

  Cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmən topları məhv edilib

 

Noyabrın 3-ü günün ikinci yarısında cəbhənin Xocavənd istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin üç ədəd topu məhv edilib.

 

Уничтожены вражеские пушки в Ходжавендском направлении фронта

 

3 ноября во второй половине дня на Ходжавендском направлении фронта были уничтожены три пушки вооруженных сил Армении.


Enemy guns were destroyed in the Khojavend direction of the front

 

On November 3, in the afternoon, three guns of the Armenian armed forces were destroyed in the Khojavend direction of the front.

 

 

 

 

Youtube linki: https://www.youtube.com/watch?v=vE0uKMvQcKY&feature=youtu.be

=======================================

MƏLUMAT  13 - (21:30) 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: “Motoatıcı alayın komandiri məhv edilib”

 

Cəbhənin Xocavənd istiqamətindəki döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 37-ci atıcı diviziyasının 3-cü motoatıcı alayının mövqelərindəki yeraltı sığınacaqların atəşə tutulması nəticəsində xeyli sayda şəxsi heyət məhv edilib.

Azərbaycan Ordusunun bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində motoatıcı alayın komandiri polkovnik Qor İşxanyan da həlak olub.

____

 

Министерство обороны Азербайджана: «Уничтожен командир мотострелкового полка»

 

В результате обстрела в ходе боев на Ходжавендском направлении фронта подземных укрытий на позициях 3-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении было уничтожено большое количество личного состава.

В результате мер, принятых Азербайджанской Армией в этом направлении, погиб также командир мотострелкового полка полковник Гор Ишханян.

____

 

Ministry of Defense of Azerbaijan: “Commander of motorized rifle regiment was killed”

 

During the battles in the Khojavend direction of the front, a large number of servicemen were killed as a result of the shelling of underground shelters in the positions of the 3rd motorized rifle regiment of the 37th rifle division of the Armenian armed forces.

As a result of measures taken by the Azerbaijan Army in this direction, the commander of the motorized rifle regiment, colonel Gor Ishkhanyan was also killed.

       =======================================

MƏLUMAT  12 - (20:05) 

Xocavənd ətrafında gedən döyüşlərdə düşmən tankları məhv edilib

 

Noyabrın 3-də cəbhənin Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənin tank bölmələrini döyüş meydanından qaçmağa məcbur edib.

Bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələri ilə düşmənin bir neçə tankı döyüş heyəti ilə birlikdə məhv edilib.

Düşmən tanklarının məhv edilməsi anlarını əks etdirən videosujeti təqdim edirik.

____

 

Уничтожены вражеские танки в боях под Ходжавендом

 

В ходе боев на Ходжавендском направлении фронта 3 ноября части Азербайджанской Армии вынудили танковые подразделения противника отступить с поля боя.

Несколько танков противника вместе с боевым экипажем было уничтожено точными огневыми ударами наших подразделений.

Представляем видеокадры, отражающие моменты уничтожения вражеских танков.

____

 

Enemy tanks were destroyed in the battles near Khojavend

 

During the battles in the Khojavend direction of the front on November 3, units of the Azerbaijan Army forced enemy's tank units to retreat from the battlefield.

Several enemy tanks with combat crews were destroyed by the precise fire strikes of our units.

We present video footage showing the moments of the destruction of enemy tanks.

 

 

 

Youtube linki: https://www.youtube.com/watch?v=Sldefz-nNjA&feature=youtu.be

      =======================================

MƏLUMAT  11 - (19:55) 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: “Azərbaycan Ordusu dinc əhali və mülki infrastruktura atəş açmır”

 

Ermənistan hazırda elə bir vəziyyətdədir ki, artıq nə edəcəyini və hansı yalan və böhtan xarakterli məlumat yayacağını bilmir.

Düşmən Azərbaycan hərbi aviasiya vasitələrinin guya Şuşa və Xankəndidə dinc əhalini atəşə tutması barədə yalan məlumatlar yaymağa davam edir.

Biz bir daha bildiririk ki, Azərbaycan Ordusu dinc əhali və mülki infrastruktura atəş açmır.

____

 

Министерство обороны Азербайджана: «Азербайджанская Армия не подвергает обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру»

 

В настоящее время Армения находится в такой ситуации, что она уже не знает, что делать и какую ложную и клеветническую информацию распространить.

Противник продолжает распространять ложную информацию о том, что военная авиация Азербайджана якобы обстреляла мирных жителей в Шуше и Ханкенди.

В очередной раз заявляем, что Азербайджанская Армия не подвергает обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру.

____

 

Ministry of Defense of Azerbaijan: " Azerbaijan Army does not open fire at civilians and civilian infrastructure"

 

Armenia is currently in a situation where it no longer knows what it will do and what lies and slanders it will spread.

The enemy continues to spread false information that the military aircraft of Azerbaijan allegedly fired at civilians in Shusha and Khankendi.

We reiterate that the Azerbaijan Army does not open fire at civilians and civilian infrastructure.

        =======================================

MƏLUMAT  10 - (17:46) 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: "Ermənistan müdafiə nazirliyi yenidən öz ampluasında – yenə də yalan uydurur"

 

Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ictimaiyyəti yanlış məlumatlandırmaqda davam edir.

Ermənistan tərəfinin erməni mövqeləri istiqamətində artilleriya zərbələri endirməsi nəticəsində guya bir neçə mərminin İran ərazisinə düşməsi barədə xəbər “boş patronla havaya güllə atmaq” kimidir.

Birincisi, döyüş əməliyyatları çoxdan sərhəddən şimal istiqamətində və İran ərazilərindən xeyli uzaqlıqda aparılır.

İkincisi, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Ordusu döyüş əməliyyatlarını şimal istiqamətində keçirir, yəni İranla həmsərhəd ərazilərdən işğal altındakı ərazilərin dərinliyinə doğru, hətta nəzəri cəhətdən belə bölmələrimizin atdığı mərmilər İran ərazisinə heç cürə düşə bilməz.

Göründüyü kimi, Ermənistan müdafiə nazirliyinin nümayəndəsi məlumat mətnini yenidən səhv salıb.

____

 

Министерство обороны Азербайджана: «Минобороны Армении снова в своем амплуа - опять врут»

 

Минобороны Армении по-прежнему дезинформирует общественность.

Сообщение армянской стороны о том, что в результате артиллерийского обстрела в направлении армянских позиций якобы несколько снарядов упало на территорию Ирана является «выстрелом в воздух холостым патроном».

Во-первых, уже боевые действия давно переместились севернее от границы и ведутся вдали от территории Ирана.

Во-вторых, так как Азербайджанская Армия проводит наступление в северном направлении, то есть от приграничных с Ираном территорий вглубь оккупированных территорий, даже теоретически выпушенная нашими подразделениями снаряды никак не могут попасть на территорию Ирана.

Видимо представитель минобороны Армении вновь перепутал текст информации.

 

        =======================================

MƏLUMAT  9 - (16:54) 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: “Düşmənin əlahiddə zirehli tank taborunun komandiri məhv edilib”

 

Cəbhənin Ağdərə istiqamətində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 10-cu dağatıcı diviziyasının müdafiə zolağında düşmənin bir neçə tankı sıradan çıxarılıb.

Bölmələrimiz tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində 77-ci əlahiddə zirehli tank taborunun komandiri podpolkovnik Nelson Akopcanyan məhv edilib.

____

 

Министерство обороны Азербайджана: «Уничтожен командир отдельного бронетанкового батальона противника»

 

Несколько танков противника были выведены из строя на оборонительном участке 10-й горнострелковой дивизии вооруженных сил Армении, дислоцированной на Агдеринском направлении фронта.

В результате предпринятых нашими подразделениями мер уничтожен командир 77-го отдельного бронетанкового батальона подполковник Нельсон Акопджанян.

____

 

Ministry of Defense of Azerbaijan: “The enemy's independent armored tank battalion commander was killed”

 

Several enemy tanks were destroyed in the defensive zone of the 10th mountain rifle division of the Armenian armed Forces in the Aghdere direction of the front.

As a result of measures taken by our units, the commander of the 77th independent armored tank battalion, lieutenant colonel Nelson Akopjanyan, was killed.

        =======================================

MƏLUMAT  8 - (16:18) 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: “Xocavənd istiqamətindəki alay komandiri fərarilik edib”

 

Cəbhənin Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərə cəlb edilən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2-ci motoatıcı alayına vurulan atəş zərbəsi ilə xeyli sayda şəxsi heyət məhv edilib və döyüş texnikası sıradan çıxarılıb.

Həmçinin alay komandirinin fərarilik edərək qaçdığı və D-20 artilleriya divizionunun hərbi qulluqçularının itkin düşdüyü də məlum olub.

____

 

Министерство обороны Азербайджана: «Дезертировал командир полка на Ходжавендском направлении»

 

Огневым ударом по 2-му мотострелковому полку вооруженных сил Армении, привлеченному к боевым действиям на Ходжавендском направлении фронта, были уничтожены и выведены из строя большое количество личного состава и военной техники противника.

Также стало известно, что командир полка дезертировал и военнослужащие артиллерийского дивизиона Д-20 пропали без вести.

____

 

Ministry of Defense of Azerbaijan: “Regiment commander in Khojavend direction became deserter”

 

A large number of personnel was killed and military vehicles were destroyed by the fire strike at the 2nd motorized rifle regiment of the Armenian armed forces involved in the combat operations conducted in the Khojavend direction of the front.

It was also found out that the regiment commander became a deserter and the servicemen of the D-20 artillery division went missing.

        =======================================

MƏLUMAT  7 - (16:08) 

 Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: “Düşmənin snayper qrupu məhv edilib”

 

İşğal olunmuş ərazimizə gətirilən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 543-cü alayının yerləşdiyi müdafiə sahəsinə Azərbaycan Ordusu tərəfindən atəş zərbələri endirilib.

Nəticədə Qubadlı istiqamətində fəaliyyət göstərməyə hazırlaşan snayperlərdən ibarət qrup məhv edilib.

____

 

Министерство обороны Азербайджана: «Уничтожена снайперская группа противника»

 

Азербайджанская Армия нанесла огневые удары по оборонительному участку переброшенного на оккупированную территорию 543-го полка вооруженных сил Армении.

В результате ударов была уничтожена снайперская группа, готовящаяся действовать в Губадлинском направлении.

____

 

Ministry of Defense of Azerbaijan: "Enemy sniper group was destroyed"

 

The Azerbaijan Army fired at the defense area of the 543rd regiment of the Armenian armed forces, which was brought to our occupied territory.

As a result of fire strikes, a sniper group preparing to operate in the of Gubadli direction was destroyed.

     =======================================

MƏLUMAT  6 - (15:58)  

Düşmən ağır itkilərə məruz qalıb

 

Noyabrın 3-də Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Xocavənd istiqamətində hücuma keçməyə cəhd göstərib.

Bölmələrimiz tərəfindən görülən qəti tədbirlər nəticəsində düşmən hücumunun qarşısı alınıb və o, ağır itkilərə məruz qalaraq geri çəkilməyə məcbur edilib.

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir.

____

 

Противник понес тяжелые потери

 

3 ноября армянские вооруженные силы предприняли попытку атаковать на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта.

В результате предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии решительных мер атака противника была пресечена, и он, понеся тяжелые потери, был вынужден отступить.

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.

____

 

The enemy suffered heavy losses

 

On November 3, the Armenian armed forces attempted to attack in the Aghdere, Aghdam, and Khojavend directions.

As a result of firm measures taken by our units, the enemy's attack was prevented and he was forced to retreat, suffering heavy losses.

At present, our troops are monitoring the operational situation.

 

 

 

 

Youtube linki: https://www.youtube.com/watch?v=cMubW1WCw_k&feature=youtu.be

    =======================================

MƏLUMAT  5 - (14:44)  

Düşmənin növbəti sursat anbarları məhv edilib - VİDEO

 

Bugün bölmələrimizin gördüyü tədbirlər nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xankəndi yaxınlığında yerləşən daha iki sursat anbarları məhv edilib.

____

 

Уничтожены очередные склады боеприпасов противника – ВИДЕО

 

Сегодня в результате предпринятых нашими подразделениями мер были уничтожены еще два склада боеприпасов вооруженных сил Армении, расположенных близ Ханкенди.

____

 

The next enemy ammunition depots were destroyed - VIDEO

 

As a result of actions taken by our units today two more ammunition depots of the Armenian armed forces located near Khankendi were destroyed.

 

 

 

 

Videonun yükləmə linki: https://we.tl/t-T1OneCFOSe

    =======================================

MƏLUMAT  4 - (12:23)  

 Məlumat 4.1 .

 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: "Ermənistan tərəfinin yaydığı xəbər dezinformasiyadır"

Bu gün Ermənistan mətbuatında guya Şuşa şəhərinə qadağan olunmuş döyüş sursatının atılması barədə yayılan xəbər dezinformasiyadır.

_____

Министерство обороны Азербайджана* «Распространенная армянской стороной новость является дезинформацией»

Распространенная сегодня в армянских СМИ новость о якобы сбросе запрещенных боеприпасов в город Шуша является дезинформацией.

 

 

Məlumat 4.2 .

 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: “Cənub istiqamətində bölmələrimizin minaatan taqımının məhv edilməsi xəbəri cəfəngiyatdır”

Düşmənin guya cənub istiqamətində bölmələrimizin minaatan taqımını məhv edərək vacib sənədləri əldə etməsi barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı xəbər cəfəngiyatdan başqa bir şey deyil.

________

 

Министерство обороны Азербайджана: «Новость об уничтожении минометного взвода нашего подразделения на южном направлении - абсурд»


Распространенная в армянских СМИ новость о том, что противник якобы уничтожил минометный взвод нашего подразделения на южном направлении и захватил важные документы, - не что иное, как абсурд.

 

Məlumat 4.3.

 

Düşmən Füzulini “Smerç” ilə atəşə tutur

Ermənistan silahlı Qüvvələri Füzuli şəhərini və ətraf kəndləri “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemindən atəşə tutur.

   =======================================

MƏLUMAT  3 - (11:06)  

Düşmənin taktiki PUA-sı məhv edilib

 

Noyabrın 3-ü saat 09:50-də cəbhədə uçuş keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus taktiki pilotsuz uçuş aparatı (PUA) hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib.

____

 

Уничтожен тактический БПЛА противника

 

3 ноября в 09:50 подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении, пытавшийся совершить полет над фронтом.

____

 

Enemy’s tactical UAV was destroyed


On November 3 at 09:50, Azerbaijan Air Defense Units have destroyed an unmanned aerial vehicle (UAV) of the Armenian armed forces attempted to carry out a flight over the front.

 =======================================

MƏLUMAT  2 - (10:21)  

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi:
“Düşmən məqsədyönlü şəkildə və metodik olaraq mövqelərindən sıxışdırılır”

 

Ermənistan tərəfinin cəbhənin cənub sahəsində Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin guya əvvəlki mövqelərinə atıldığı barədə yaydığı məlumat tamamilə həqiqətə uyğun deyil.

Azərbaycan Ordusu cəbhənin bütün sahələrində düşmən üzərində tam taktiki və atəş üstünlüyünə malikdir. Düşmən məqsədyönlü şəkildə və metodik olaraq mövqelərindən sıxışdırılır.

____

 

Министерство обороны Азербайджана:
«Противник целенаправленно и методично выдавливается со своих позиций»

 

Информация армянской стороны о том, что якобы на южном участке фронта подразделения Азербайджанской Армии были отброшены на исходные позиции, полностью не соответствует действительности.

Азербайджанская Армия на всех участках фронта имеет полное тактическое и огневое превосходство над противником. Противник целенаправленно и методично выдавливается со своих позиций.

   =======================================

MƏLUMAT  1 - (08:00)  

 Cəbhədə noyabrın 3-nə olan son vəziyyət

Noyabrın 2-də gün ərzində və 3-ə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və minaatanlardan atəşə tutub.

Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib.

Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 4 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd KUB zenit-raket kompleksi, 9 ədəd müxtəlif tipli topu və 2 ədəd sursatla dolu yük maşını məhv edilib və sıradan çıxarılıb.

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir.

   =======================================

 ( Sos.şəbəkədə gedən yazışmanin FOTO-ƏKSİndə olan qramatik və məzmun səhvlərinə görə redaksiya məsuliyyət daşımır ) 
 Bütün hüquqlar qorunur ! Xəbərlərdən istifadə edərkən    www.AZpress.AZ    saytına istinad zəruridir !
BAŞ REDAKTOR :  XEYRANSA  İSMAYILOVA 
(İsmayılova Xeyransa Eldəniz qızı)
WhatsApp:     https://wa.me/994515203020
 e-mail:  [email protected]