Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası – müstəqil, demokratik və hüquqi cəmiyyətin qarantıdır... - - Arif Quliyev