Ilham Aliyev received Speaker of Grand National Assembly of Turkiye