Cavadxan Qasımov: NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ: YENİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİ, YENİ UĞURLAR, YENİ PERSPEKTİVLƏR

Cavadxan Qasımov: NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ: YENİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİ, YENİ UĞURLAR, YENİ PERSPEKTİVLƏR

 Cavadxan Qasımov
Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti,
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

 

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ: YENİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİ, YENİ UĞURLAR, YENİ PERSPEKTİVLƏR

 

Naxçıvan Dövlət Universiteti Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadi quruculuq proseslərinə, uzunmüddətli sosial hədəflərinə, etibarlı infrastruktur quruculuğuna, ən müasir təhsil standartlarının əlçatanlığına, ixtisaslaşmış kadr potensialının hazırlanmasına və digər mühüm nailiyyətlərin əldə olunmasına doğru inamla addımlamaqdadır. Günümüzün tələblərinin, eyni zamanda, yeni dünya çağırışlarının içərisində təhsilalma istiqamətindəki göstəricilərin artan dinamikasının təşəkkülü özünün aktuallığı ilə seçilir ki, bu sahədə də Naxçıvan Dövlət Universitetinin yeri və rolu artmaqdadır.
Hadisələrin gedişinə və qarşıya çıxan sosial-iqtisadi problemlərin aradan qaldırılması sahəsindəki tədbirlərin strukturuna diqqət etdikdə aydın olur ki, elm, təhsil və bu sahədəki təcrübə üstünlük təşkil edir və məhz bu da Naxçıvan Dövlət Universitetinin təcrübəsində, timsalında və reallaşdırdığı qabaqlayıcı tədbirlərin fonunda daha mütərəqqi görünməkdədir. Demək olar ki, keçdiyimiz 2020-ci il üzrə bütün fəaliyyət sektorlarında məhdudlaşdırıcı mövcudluğu ilə özünü göstərən COVİD-19 pandemiyası şəraitində belə tədris proseslərinin ağsadılmadan davam olunmasındakı tədbirlər Naxçıvan Dövlət Universitetinin:
- maddi-texniki təchizatının yüksək səviyyədə olmasını göstərdi;
- innovativ inkişaf sahəsindəki imkanların geniş əhatədə təşəkkülünün ifadəsinə çevrildi;
- tələbələrlə işlərin düzgün qurulmasındakı etibarlılığını, həmçinin qətiyyətliliyini bird aha ortaya qoydu. Təbii ki, bütün bunlarla birlikdə isə qeyd olunanların düzgün təşkili və idarə olunmasında dövlət tənzimlənməsinin zəruri rolunu bir daha göstərmiş oldu.
Artıq Naxçıvan Dövlət Universiteti qalib ölkənin inkişaf edən, bununla da, hər birimizin sonsuz qüruruna çevrilən ali məktəbidir. Burada təhsilin idarə olunması sahəsində həyata keçirilən genişmiqyaslı tədbirlər elmi biliklərin, dünyagörüşün və dünyaya çıxışın hüdudsuz olduğunu, heç bir sərhəd tanımadığını, əksinə, durmadan və dayanmadan, öz əhatəsini və miqyasını daha da genişləndirdiyini bir daha sübut etməkdədir. Öyrənməyin, savadlanmanın, biliyin, müasir düşüncənin, bir sözlə, intellektual mülkiyyətin sarsılmaz dayaqlarının yaradılmasının daha da aktuallaşdığı hazırkı şəraitdə Naxçıvan Dövlət Universitetində əldə olunan uğurlar öz əhatəsini artırmış, məsafədən və şəraitdən asılı olmayaraq təhsilalmanın dəyişməz ünvanına çevrilmişdir.
Bütün bunlarla, müəyyən olunan hədəflərinə doğru inamla addımlayan ali məktəbimiz həm də müəllim və tələbələrin qarşılıqlı elmi mübadilə sahəsində mərkəzi olaraq təşəkkül tapmışdır. Yeni təhsil imkanlarının yaradılması proseslərinin davamlılığı qarşıdakı dövrlər üçün çox güclü baza olacaqdır. Fikrimizi fevralın ayının 15-də Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici dillər fakültəsinin yeni tədris korpusu istifadəyə verilməsi də sübut etməkdədir. Artıq bu, universitetin bundan sonrakı elmi və pedoqoji həyatında keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcı olacaqdır. Dünya ilə öz dilində danışmağın zəruri olduğu indiki dövrdə Naxçıvan Dövlət Universiteti həm də istər öz potensial və perspektivlərini, həm ixtisaslaşdırdığı tələbələrin yüksək yetkinlik səviyyəsinibəyan edəcək, istərsə də, ölkəmizdə, onun regionlarında, xüsusən də, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeniliklərin, inkişafın və tərəqqinin səsi olaraq daha da möhtəşəmlik qazanacaqdır.
Qeyd edək ki, istifadəyə verilən fakültədə İngilis dili və metodika, Roman-german dilləri, İngilis dili və tərcümə, Rus və şərq dilləri kafedraları, xarici ölkə ədəbiyyatı və 2 linqafon kabinəsi, eləcə də “Tədris – metodiki mərkəz”, “Sinxron tərcümə mərkəzi”, “Fransız dili”, “İngilis dili”, “Alman dili”, “Rus dili”, “Ərəb dili”, “Fars dili” mərkəzləri və “Tərcümə mərkəzi” fəaliyyət göstərir ki, bütün bunlar da universitet idarəetməsinin, müəllim keyfiyyətlərinin və tələbə yetkinliyinin çox mühüm göstəriciləri olaraq əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Bütün bunlarla Naxçıvan Dövlət Universiteti:
- yeniqabiliyyətlərin və yeni bacarıqların mərkəzinə çevrilmişdir. Müxtəlif startap layihələrinin reallaşmasında, ümumiyyətlə, “Startap Naxçıvan” hərəkatının uğurlu nəticələrinin əldə olunmasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin rolu böyük olamqdadır. Çünki, “Startap Naxçıvan” hərəkatının əsas məqsədi də elə məhz muxtar respublikada investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq, yaradıcı düşüncəni və inkişafa xidmət edən ən yaxşı layihələri üzə çıxarmaq, innovativ ideyaların uğurlu biznes sahəsinə çevrilməsinə dəstək olmaqdır. Məhz bu keyfiyyətlərin mövcudluğu şəraitində Universitet “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin imzaladığı Sərəncama öz töhfələrini verməkdədir;
- yeniideyaların reallaşma potensialını yaratmaqdadır. Gələcəyə yönəlik düşüncənin, planlamanın, strategiyanın, şaxələndirmənin və idaretmənin ən mühüm göstəricilərindən ibarət olan tədbirlər məhz bu ideyaların sayəsində reallığa qovuşacaq. Elmin istehsalata tətbiqinin çox mühüm nəticəsi olacaq bu proseslər Naxçıvan Dövlət Universitetinin artıq ənənə halını alan uğurlarını təşkil etməkdədir. Bu sırada Naxçıvan Dövlət Universitetində 2 hektar ərazini əhatə edən, müxtəlif elm sahələri üzrə təcrübə-konstruktor, elmi-tədqiqat və startap layihələrinin mühüm elmi nəticələrinin sənaye və xidmət sahələrində tətbiqini həyata keçirən sosial, mədəni, mühəndis-kommunikasiya təminatı olan obyektlər kompleksindən ibarət Texnologiyalar Parkı (Texnopark) yaradılması da eyni zamanda, makroiqtisadi zəmində sənayeləşmə proseslərinin səmərəliliyi fonunda özünün artan aktuallığı ilə seçiləcəkdir;
- yeni uzunmüddətli hədəflər müəyyən olunmuşdur. Yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinin, təşəkkül tapan milli təhsil standartlarının və sosiallaşma proseslərinin ən mühüm göstəriciləri özünə kök salmışdır. Artıq Universitet iqtisadi və sosial, həmçinin idarəetmə sahəsində peşəkar və ixtisaslaşdırılmış kadr hazırlığı sahəsindəki uğurlarının əhatəsini daha da genişləndirməkdədir. Və bu imkanlardan nəinki, bizim ölkəmiz, hətta təhsil sahəsində əməkdaşlıq etdiyimiz ölkələr də bəhrələnəcəkdir. Belə ki, bu günlər yeni tədris korpusu istifadəyə verildiyi Xarici dillər fakültəsində İngilis dili müəllimliyinin, Fransız dili müəllimliyi, Alman dili müəllimliyi, Rus dili müəllimliyi, Tərcümə (İngilis-Azərbaycan dilləri), Tərcümə (Ərəb-Azərbaycan dilləri), Tərcümə (Fars-Azərbaycan dilləri) olmaqla, 7 ixtisas üzrə 433 tələbə təhsil alır ki, onlardan 6-sı Türkiyə və Banqladeş vətəndaşlarından ibarət olmaqdadır.Qeyd edək ki, tədris korpusunda 12 elektron lövhə, 7 proyektor, 112 kompüter quraşdırılmış və sürətli internetə çıxış təmin olunmuşdur ki, bu da tələbələrin müasir təhsil və tədris sahəsindəki əlçatanlığının daha da asanlaşmasına xidmət etməkdədir.
Naxçıvan Dövlət Universiteti uğurlarındakı ardıcıllığa təhsilin inkişafı ilə yanaşıtanıtma və bəyanetmə sahəsindəki fəaliyyətini də aid etməkdədir. Ölkəmizin uğurla davam etdirdiyi milli iqtisadi və sosial sahələr üzrə islahatlara sadiq qalaraq, çox qısa müddətdə, daha doğrusu, 2020-ci il ərzində təhsilin və tədrisin idarə olunması sahəsində keyfiyyət göstəricilərinin əldə olunması məqsədilə hələ ötən ilin may ayında yeni fakültələr yaradılmışdır. Nəticədə, universitetin dünyaya çıxışı üçün mühüm mərhələ başlanmış, ingilis dilində iqtisadiyyat ixtisasına qəbul keçirilmiş və bu sahə üzrə yüksək göstəricilər əldə olunmuşdur. Artıq həmin uğurların davamı olaraq, ali təhsil ocağının“Universitet” televiziyasının ingilis dilində yayımlanan ilk xəbər buraxılışı ictimaiyyətə təqdimolunmuşdur. Çox sevindiricidir ki, hər zaman yüksək qayğı və diqqəti ilə əhatə olunduğumuz Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclsinin Sədri tərəfindən “Universitet” televiziyasının muxtar respublika üzrə yayımının təmin olunması barədə tapşırıqlar verilmişdir.
Naxçıvan Dövlət Universiteti öz hədəflərinə doğru yüksək qətiyyətlə, artan potensialla və böyük inamla addımlamaqdadır. Ali təhsil ocağının əyani və qiyabi şöbələrində bakalavr üzrə 5648, magistratura üzrə 360, doktorantura üzrə 138 və rezidentura üzrə 52 tələbə təhsil alır ki, onların hamısı da yaradılmış imkanlardan yetərincə istifadə etməkdədir. Muxtar respublikamızın etibarlı qonşuluq və sadiq tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına universitet özünəməxsus imkanlarla töhfə verməkdədir. Türkiyədən, İrandan, Banqladeşdən, Nigeriyadan, Pakistandan, Özbəkistandan, Rusiyadan, İraqdan, Cənubi Koreyadan olan 1029 əcnəbi tələbənin universitetdə təhsil alması bütövlükdə Azərbaycan təhsilinin, inkişafın Naxçıvan modelinin bəyanında böyük nəticədir.
Beləliklə, Naxçıvan Dövlət Universiteti ölkənin milli təhsilin inkişafı üzrə uzunmüddətli prioritetlərinə doğru qətiyyətlə addımlayır. Burada həm təhsil, həm dünyagörüş, həm elmi biliklərin artırılması, həm nəzəri və təcrübi bacarıqların üzə çıxarılması, həm də təşkilatçılıq və idarəetmə qbiliyyətlərindən ibarət zəruri göstəricilər yer almaqdadır. Təbii ki, bütün bunlarla qarşıdakı dövrlərdə Ali məktəbin daha böyük uğurlarının şahidi olacağıq.

 

 ( Sos.şəbəkədə gedən yazışmanin FOTO-ƏKSİndə olan qramatik və məzmun səhvlərinə görə redaksiya məsuliyyət daşımır ) 
 Bütün hüquqlar qorunur ! Xəbərlərdən istifadə edərkən    www.AZpress.AZ    saytına istinad zəruridir !
TƏSİSÇİ və BAŞ REDAKTOR :  R A S İ M     S A D I X O V 
(Sadıxov Rasim Mirzəbala oğlu)
 e-mail:  [email protected]