Musiqi mənim nəinki sənətim, hətta həyatımdır!.. -